کودکان و خانواده

خدمات برای کودکان و خانواده ها

زندگی در خانواده شامل روزهای خوب و همچنین روزهای طوفانی است. کمک حرفه ای می تواند در موقعیت های دشوار زندگی کمک کننده باشد. ZEBRA برای افراد با سابقه مهاجرت، مشاوره ی خانواده برای مشکلات مختلف خانوادگی ارائه می دهد. روان درمانی برای کودکان و نوجوانان و همچنین بزرگسالان با تجربه پناهندگی ارائه میشود. علاوه بر این، ZEBRA خدمات خانوادگی دیگری را نیز ارائه می دهد که انسجام خانواده را تقویت می کند.

Angebote

Familienberatung und aktive Eltern

Wenn für die Lösung von familiären Problemen das eigene soziale Umfeld nicht mehr ausreicht, kann die ZEBRA-Familienberatung Hilfestellung anbieten. Die Beratung ist mehrsprachig, kostenlos, anonym und vertraulich!

Mehr erfahren

Eltern.Leben.Vielfalt

Das gemeinsames Angebot der Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark und ZEBRA unterstützt Elternbegleiter*innen in der Region. Elternbegleiter*innen sind geschult und helfen bei Fragen rund um das Leben mit Kind(ern).

Mehr erfahren

Seite teilen oder ausdrucken:

Share on print
Drucken
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on xing
XING
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email