تنوع در مناطق

تنوع منطقه ای را با هم تقویت کنیم

تغییرات اجتماعی بسته به منطقه خود را متفاوت نشان می دهد: در حالی که اغلب صحبت از مهاجرت و پیری جمعیت در مناطق روستایی می شود، مناطق شهری در حال رشد بوده و جوانتر میشوند. مهاجرت در حال حاضر پاسخ مهمی به این تغییرات جمعیتی به ویژه برای مناطق روستایی است. ZEBRA به عنوان یک مرکز تقویت شایستگی، مناطق اشتایرمارک را در تقویت تنوع اجتماعی همراهی و حمایت می کند. در این زمینه به همکاری و کار مبتنی بر نیاز توجه میشود.

Angebote

Projekte

Altern in Vielfalt

ZEBRA setzt mit dem Projekt Altern in Vielfalt eine Initiative zur Förderung der sozialen Teilhabe älterer Menschen in der Region Knittelfeld und der Marktgemeinde Wagna um.

MEHR ERFAHREN

Altern in Vielfalt

ZEBRA setzt mit dem Projekt Altern in Vielfalt eine Initiative zur Förderung der sozialen Teilhabe älterer Menschen in der Region Knittelfeld und der Marktgemeinde Wagna um.

MEHR ERFAHREN

Seite teilen oder ausdrucken:

Share on print
Drucken
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on xing
XING
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email