حقوق اتباع خارجی

قصد دارید در اتریش زندگی کنید و در رابطه با قوانین اقامتی به اطلاعات نیاز دارید؟ در مسیر پناهندگی هستید و سوالاتی دارید؟ میخواهید خانواده خود را به اتریش بیاورید؟

قوانین پیچیده هستند و به سختی فهمیده میشوند. به همین دلیل مهم است که کسی شما را راهنمایی کند. در Zebra حقوقدان هایی هستند که میتوانند سوالات شما را پاسخ دهند. به این منظور مترجمانی در اختیار شما قرار میگیرند.

ما میتوانیم در ارتباط با موارد زیر به شما مشاوره بدهیم:

·                قوانین اقامت موقت و دائم

o      پیش نیازهای کلی برای اقامت

o      الحاق به خانواده

o      مهاجرت به دلایل دیگر

o      حق اقامت برای شهروندان منطقه اقتصادی  اروپا بر اساس قوانین اتحادیه

·                قانون پناهندگی و قانون اشتایرمارک در رابطه با تامین نیازهای اولیه

·                قانون دریافت ملیت

o      پیش نیازهای عمومی اعطای ملیت

o      روند اعطای ملیت

·                قانون استخدام اتباع خارجی

o      تبعه اتحادیه اروپا (قانون برابری شاغلین)

o      پناهجویان، مشمولین پناهندگی موقت

o      اجازه کار برای دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان خارجی

 

هماهنگی وقت ملاقات

ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum

لطفا جهت هماهنگی برای وقت ملاقات با ما تماس بگیرید.

Seite teilen oder ausdrucken:

Drucken
WhatsApp
Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Pinterest
Email