حقوق اتباع خارجی

قصد دارید در اتریش زندگی کنید و در رابطه با قوانین اقامتی به اطلاعات نیاز دارید؟ در مسیر پناهندگی هستید و سوالاتی دارید؟ میخواهید خانواده خود را به اتریش بیاورید؟

قوانین پیچیده هستند و به سختی فهمیده میشوند. به همین دلیل مهم است که کسی شما را راهنمایی کند. در Zebra حقوقدان هایی هستند که میتوانند سوالات شما را پاسخ دهند. به این منظور مترجمانی در اختیار شما قرار میگیرند.

ما میتوانیم در ارتباط با موارد زیر به شما مشاوره بدهیم:

·                قوانین اقامت موقت و دائم

o      پیش نیازهای کلی برای اقامت

o      الحاق به خانواده

o      مهاجرت به دلایل دیگر

o      حق اقامت برای شهروندان منطقه اقتصادی  اروپا بر اساس قوانین اتحادیه

·                قانون پناهندگی و قانون اشتایرمارک در رابطه با تامین نیازهای اولیه

·                قانون دریافت ملیت

o      پیش نیازهای عمومی اعطای ملیت

o      روند اعطای ملیت

·                قانون استخدام اتباع خارجی

o      تبعه اتحادیه اروپا (قانون برابری شاغلین)

o      پناهجویان، مشمولین پناهندگی موقت

o      اجازه کار برای دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان خارجی

 

هماهنگی وقت ملاقات

ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum

لطفا جهت هماهنگی برای وقت ملاقات با ما تماس بگیرید.

Seite teilen oder ausdrucken:

Share on print
Drucken
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on xing
XING
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email