روان درمانی بین فرهنگی

هوشیار و توانمند در مسیر زندگی

سلامت جسمی و روانی از ارزش بالایی برخوردار است. افرادی که از جنگ، شکنجه و فرار آسیب دیده اند اغلب از عواقب آن رنج می برند. ZEBRA از طریق خدمات روان درمانی و روانشناختی به افراد در حل کردن بهتر این مسائل کمک می کند. در این رابطه، کار ما مبتنی بر رویکردی کل نگر است و عوامل حقوقی و سیاسی را در نظر می گیرد. تأثیر متقابل این عوامل مختلف، بر سلامت روحی و جسمی تأثیر می گذارد.

Angebote

RESET

ZEBRA unterstützt mit diesem Angebot Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung, die durch Gewalterfahrungen belastet sind. RESET ermöglicht Ihnen, einen Neuanfang gut begleitet zu starten.

Mehr erfahren

Seite teilen oder ausdrucken:

Drucken
WhatsApp
Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Pinterest
Email