روان درمانی بین فرهنگی

هوشیار و توانمند در مسیر زندگی

سلامت جسمی و روانی از ارزش بالایی برخوردار است. افرادی که از جنگ، شکنجه و فرار آسیب دیده اند اغلب از عواقب آن رنج می برند. ZEBRA از طریق خدمات روان درمانی و روانشناختی به افراد در حل کردن بهتر این مسائل کمک می کند. در این رابطه، کار ما مبتنی بر رویکردی کل نگر است و عوامل حقوقی و سیاسی را در نظر می گیرد. تأثیر متقابل این عوامل مختلف، بر سلامت روحی و جسمی تأثیر می گذارد.

Angebote

RESET

Wenn Sie Kriegs- und Fluchterfahrungen gemacht haben und Sie von diesen immer wieder eingeholt werden, kann ZEBRA Sie unterstützten. RESET ermöglicht Ihnen, einen Neuanfang gut begleitet zu starten.

Mehr erfahren

Seite teilen oder ausdrucken:

Share on print
Drucken
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on xing
XING
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email